Uitleg

Uitleg

Emilio Brizzi

Hoe werkt Visitor Insight ?

Welkom! Wij vertellen u graag wat meer over de mogelijkheden van Visitor Insight Amsterdam.

Visitor Insight kent verschillende autorisatieniveaus. Dat betekent dat verschillende partijen verschillende rechten hebben om bij cijfers of bij de invoermogelijkheid van cijfers te komen. We maken het volgende onderscheid:

 1. Allen
 2. Partners van amsterdam&partners
 3. Musea, attracties, theaters en VVV vestigingen

1. Allen

Visitor Insight is een toegankelijke website en iedereen kan hier dan ook terecht. De toegang tot de verschillende pagina’s is echter beperkt. Men kan alleen een kijkje nemen op de volgende pagina’s:
 
Actueel
 Deze pagina geeft een algemeen overzicht van de stand van zaken van het toerisme in Amsterdam. Dit gebeurd aan de hand van de vier verschillende toeristische indicatoren: accommodaties, musea, attracties en Schiphol.
 
Over Visitor Insight
Hier vindt u achtergrondinformatie over het systeem en een korte uitleg over de verschillende mogelijkheden.
 
Nieuws
Betreft nieuws aangaande Visitor Insight zelf, zoals nieuwe indicatoren en functionaliteiten.
 

2. Partners van amsterdam&partners

Toegang tot Visitor Insight is voor partners van amsterdam&partners gratis.
Als partner heeft u een password en inlogcode ontvangen. Indien u hierover vragen heeft of u bent de codes kwijt neemt u dan contact op met research@iamsterdam.com.

Als u inlogt krijgt u toegang tot de volgende pagina’s en modules:

Musea
Onder resultaten vindt u de bezoekersaantallen per maand van circa 30 musea die aan de museummonitor deelnemen. Deze zijn zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende bezoekersaantallen komen in beeld. Alle individuele maandcijfers zijn alleen zichtbaar voor de musea zelf.

Attracties
Onder resultaten vindt u de bezoekersaantallen per maand van de eigen attractie en de totale bezoekersaantallen per maand van alle attracties. De totale bezoekersaantallen van alle attracties worden tevens grafisch weergegeven. Hier kan het gewenste jaar geselecteerd worden, waarna de betreffende bezoekersaantallen in beeld komen. Het is niet mogelijk om de individuele maandcijfers van de attracties in te zien.

Schiphol aankomsten
Onder resultaten worden de maandelijkse inkomende buitenlandse bezoekers weergegeven, zowel grafisch als in tabelvorm. Door op het betreffende jaartal te klikken, kan het gewenste jaar geselecteerd worden.

Hotels
Onder resultaten vindt u het aantal gasten en overnachtingen in Amsterdam per hotelcategorie (en nationaliteit) vanaf 2003. Deze zijn zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Selecteer het gewenste jaar en de bijbehorende gegevens komen in beeld.

VVV Vestigingen
Onder resultaten vindt u het totaal aantal maandelijkse bezoekers aan de VVV Vestigingen van amsterdam&partners in de stad en op Schiphol weergegeven, zowel grafisch als in tabel vorm. Door op het betreffende jaartal te klikken, kan het gewenste jaar geselecteerd worden. Het is niet mogelijk om cijfers van individuele vestigingen te zien.

City Cards
Onder resultaten wordt het totale aantal geactiveerde Iamsterdam City Cards per maand weergegeven, zowel grafisch als in tabel vorm. Door op het betreffende jaartal te klikken, kan het gewenste jaar geselecteerd worden. Het is niet mogelijk om cijfers per kaartsoort te zien.

Zeecruise Amsterdam/Ijmuiden:
Onder resultaten vindt u het totaal aantal maandelijkse passagiers aan boord van schepen bij de Passenger Terminal. Dit totaal bestaat uit zowel Transit passagiers (Amsterdam wordt aangedaan tijdens de reis/route die gevaren wordt) en Turnaround passagiers (nieuwe passagiers die in Amsterdam aan boord gaan en hun reis beginnen). De resultaten worden zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. 

International (non-) Corporate meetings
Onder resultaten vindt u het totaal aantal deelnemersdagen aan internationale corporate meetings. Dit aantal is een combinatie van deelnemersdagen in hotels en in venues en congresscentra. Voor non-corporate meetings dit totaal is een combinatie van deelnemersdagen in hotels, universiteiten, en venues en congresscentra. De resultaten worden zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven.

Website bezoeken
Onder resultaten vindt u het totale aantal unieke bezoekers per maand op de consumenten website van amsterdam&partners (http://www.iamsterdam.com/), zowel grafisch als in tabel vorm. Door op het betreffende jaartal te klikken, kan het gewenste jaar geselecteerd worden.

Theaters
Onder resultaten vindt u de bezoekersaantallen per maand van circa 10 theaters die aan de theatermonitor deelnemen. De theaters voeren het volgende in: Het aantal bezoekers per maand (Het betreft mensen die geregistreerd binnen zijn geweest in het theater, dus ook verhuur en vrijkaarten). Op basis van zaalgrootte (groot / midden / klein) wordt maandelijks het aantal bezoekers (één getal) ingevoerd (Dit getal bestaat, zowel uit verkochte kaarten, als uit sponsor/vrijkaarten. Ook bezoekers van een lezing bijv. worden hierbij gerekend).
Deze resultaten zijn zowel grafisch als in tabelvorm weergegeven. Het gewenste jaar kan geselecteerd worden en de bijbehorende bezoekersaantallen komen in beeld.


Voor de bovenstaande pagina's geldt ook de mogelijkheid om de module Vergelijkingen te openen. Hier is het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen:

 • Bezoekersaantallen van alle musea of de top 10 musea in verschillende perioden:maanden/jaren;
 • Bezoekersaantallen van alle attracties in verschillende perioden: verschillende maanden/jaren;
 • Bezoekersaantallen van alle theaters in verschillende perioden: verschillende maanden/jaren;
 • Overnachtingscijfers van de verschillende hotelcategorieën, verschillende maanden/jaren;
 • Inkomende buitenlandse passagiers op Schiphol uit verschillende jaren/maanden;
 • Bezoekersaantallen van de VVV Vestigingen in verschillende perioden: verschillende maanden/jaren;
 • Aantal geactiveerde city cards in verschillende perioden: verschillende maanden/jaren;
 • Bezoekersaantallen website in verschillende perioden: verschillende maanden/jaren.

Tevens is het mogelijk om vergelijkingen tussen de verschillende groepen te maken, dus bijvoorbeeld de top 10 musea tegenover het totale aantal hotelgasten. Maar ook tussen verschillende accounts, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Copenhagen (indien beide accounts voor dezelfde modules gegevens hebben ingevoerd).

Rapporten en publicaties
Hier plaatst amsterdam&partners zoveel mogelijk achtergrondinformatie om zo de cijfers betekenis te geven. U kunt hier denken aan korte analyses van de kwartaalcijfers van de musea en attracties. Hoe komt het dat er sprake van een stijging of een daling? Daarnaast zullen hier ook factsheets, die amsterdam&partners jaarlijks uitgeeft, met gegevens over de bezoekers van Amsterdam (zoals aantallen, bestedingen, werkgelegenheid, motieven, hotels, kamers, bedden, bezettingsgraden, concurrentiepositie van de stad) en de bezoekersaantallen van evenementen en festivals gratis te downloaden zijn. 

Vooruitblik
Bij dit onderdeel kijken we vooruit. We zien hier een vakantieoverzicht van de belangrijkste herkomstlanden van de bezoekers van Amsterdam (o.a. Duitsland, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk) voor het lopende jaar. Aan de hand van deze gegevens  kunnen ondernemers bijvoorbeeld personeel inplannen voor  drukkere perioden.
U vindt hier ook een korte analyse maken van de verwachtingen voor het komende jaar. 

Invoermodule
Niet voor partners

Uitloggen 
Wanneer u uitlogt komt u weer in de basismodule terecht.

3. Musea, attracties, theaters en VVV Vestigingen

Om de bezoekersaantallen voor de museum-, attractie- en theatermonitor in te kunnen voeren is het noodzakelijk om u aan te melden. Klik hiervoor aan de linkerkant op: inloggen.
Er verschijnt een scherm waarin de gebruikersnaam en password ingevoerd kunnen worden. Deze gegevens heeft u eerder via de e-mail ontvangen.
Na het inloggen verschijnen aan de linkerkant in beeld extra modules die geraadpleegd kunnen worden. Eén van deze modules is de invoermodule. Wanneer u hierop klikt om bezoekerscijfers in te voeren. verschijnt het volgende scherm: 

Links staat de naam van bijvoorbeeld uw museum, attractie of theater (hier is dat 'Test'). De maanden waarvan de vakjes wit zijn, zijn de maanden waar de bezoekersaantallen ingevoerd kunnen worden. Vul het aantal in en klik vervolgens op opslaan. In het tekstvak onder de balk kunnen specifieke opmerkingen worden ingevoerd, denk hierbij aan gewijzigde openingstijden of speciale tentoonstellingen.

Nadat de bezoekersaantallen zijn opgeslagen, zijn deze nog niet zichtbaar in het resultatenscherm van de musea, attracties en/of theaters. Aan het eind van de maand, nadat alle musea, attracties en theaters hun cijfers hebben ingevoerd, worden deze vrijgegeven door amsterdam&partners. Vanaf dat moment zijn ze zichtbaar in het resultatenscherm. Tot die tijd is het alleen mogelijk om de eigen bezoekersaantallen in de invoermodule te bekijken.

In de eerste week van elke maand ontvangt u een reminder via de e-mail met daarin de link naar Visitor Insight, om de bezoekersaantallen in te voeren. Vervolgens krijgt u drie weken de tijd om deze aantallen in te voeren. Gedurende deze drie weken kunt u de ingevoerde gegevens nog wijzigen. Na deze drie weken wordt de maand afgesloten en kunnen de gegevens niet meer worden gewijzigd. Natuurlijk is amsterdam&partners altijd in staat om eventuele wijzigingen of correcties aan te brengen indien noodzakelijk. Deze kunnen dan doorgegeven worden via research@iamsterdam.com.  

Daarnaast hebben de musea, theaters en de VVV Vestigingen dezelfde toegangsmogelijkheden als de leden van amsterdam&partners (zie boven a t/m h), met daarbij nog inzicht in individuele cijfers per deelnemer. Voor attracties geldt alleen inzicht in de eigen individuele bezoekerscijfers.