Visitor Insight - 2019 t.o.v. 2018

Visitor Insight - 2019 t.o.v. 2018

Emilio Brizzi

Amsterdam groeit door in 2019

Hotelovernachtingen Amsterdam:

Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam in 2019 is flink gestegen ten opzichte van 2018 (10,2%). Daarmee registreert Amsterdam over het geheel een grotere procentuele stijging van overnachtingen dan het gemiddelde van Europese steden (4,0%). Voornamelijk het aantal toeristische overnachtingen stijgt snel (12,7%), waar de zakelijke overnachtingen met 5,2% stijgen ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze grote stijging van hotelovernachtingen zit voornamelijk in de buitenlandse overnachtingen (15,5 mln. overnachtingen in 2019, een stijging van 11,9% t.o.v. 2018). Het aantal overnachtingen van Nederlandse bezoekers steeg slechts met 2,1%.
Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen uit de zogenaamde kernmarkten, dan is er veel groei te zien in het aantal overnachtingen uit het Verenigd Koningrijk (+16,5%),Duitsland (+11,2%) en de Verenigde Staten (+10,6%).

Naast deze kernmarkten stijgt ook het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam onder de kansmarkten. Voornamelijk Rusland en India laten een grote stijging zien (respectievelijk 24,5% en 21,3%).

Ontwikkeling in de Metropool Amsterdam:

Niet alleen Amsterdam, maar de gehele Metropoolregio groeit. Het totaal aantal hotelovernachtingen in de Metropoolregio stijgt met 14,7% (excl. Amsterdam) in 2019, een grotere stijging dan de stad Amsterdam zelf. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de Nederlandse overnachtingen, welke in de regio sterker stijgen dan in de stad (resp. 14,6% vs. 2,1%), maar ook door alle andere kernmarkten (muv België en het Verenigd Koninkrijk) waar het aantal overnachtingen in de regio procentueel sterker groeit dan in de stad.
Dit lijkt het beeld te bevestigen wat uit het ECM Visitor Report naar voren komt waarbij de bezoekers vanuit de stad meer naar de omliggende regio’s trekken om te overnachten.

De hotelovernachtingen in de gehele metropool, inclusief Amsterdam, neemt toe met 11,6% in 2019. Hierin stijgt het aantal overnachtingen geboekt door internationale bezoekers sterker dan het aantal Nederlandse overnachtingen (resp. 12,5% vs. 8,8%). Voornamelijk in de maand april is er een sterke stijging zichtbaar ten opzichte van 2018 in zowel binnen- als buitenlandse overnachtingen in de Metropoolregio (incl. Amsterdam) (resp. 20,8% en 19,9%). Dit wordt veroorzaakt door het Paseneffect. In 2019 viel Pasen in de meivakantie waardoor men veel langer aangesloten vrij was.

Passagiersontwikkeling:

In 2019 kwamen meer dan 15 miljoen buitenlandse passagiers aan op Schiphol. Dat is een kleine stijging van 1,8% ten opzichte van 2018. April tot en met oktober waren de drukste maanden, met gemiddeld bijna 1,4 miljoen passagiers per maand. Desondanks laten mei en augustus een kleine daling in buitenlandse passagiers zien ten opzichte van 2018. Het aantal passagiers aan boord van schepen bij de Passenger Terminal Amsterdam laten wel een flinke daling zien (-31% t.o.v. 2018), met totaal nog geen 300.000 passagiers in 2019. Deze daling heeft mogelijk te maken met de in 2019 nieuw ingevoerde toeristenbelasting voor cruiseschepen. Ter illustratie: de hoogste piek passagiers werd in 2019 bereikt in augustus met 65.500 passagiers, terwijl in 2018 deze piek een maand eerder kwam met 97.000 passagiers.

Activiteiten: museum- attractiebezoek

Over het algemeen stijgen zowel musea- als attractiebezoek in 2019 (resp. 5,3% en 6,5% t.o.v. 2018). Hoewel juni en augustus minder museumbezoekers trekt ten opzichte van 2018, zijn er juist 2 pieken te zien in juli en november. Ook bij de attractiebezoeken zien we eenzelfde soort trend. Waar in juni minder attractiebezoekers zijn ten opzichte van 2018 (-1,4%), kent juli juist een enorme piek (17,7%).

Amsterdam groeit door in 2019

Hotelovernachtingen Amsterdam:

Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam in 2019 is flink gestegen ten opzichte van 2018 (10,2%). Daarmee registreert Amsterdam over het geheel een grotere procentuele stijging van overnachtingen dan het gemiddelde van Europese steden (4,0%). Voornamelijk het aantal toeristische overnachtingen stijgt snel (12,7%), waar de zakelijke overnachtingen met 5,2% stijgen ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze grote stijging van hotelovernachtingen zit voornamelijk in de buitenlandse overnachtingen (15,5 mln. overnachtingen in 2019, een stijging van 11,9% t.o.v. 2018). Het aantal overnachtingen van Nederlandse bezoekers steeg slechts met 2,1%.
Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen uit de zogenaamde kernmarkten, dan is er veel groei te zien in het aantal overnachtingen uit het Verenigd Koningrijk (+16,5%),Duitsland (+11,2%) en de Verenigde Staten (+10,6%).

Naast deze kernmarkten stijgt ook het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam onder de kansmarkten. Voornamelijk Rusland en India laten een grote stijging zien (respectievelijk 24,5% en 21,3%).

Ontwikkeling in de Metropool Amsterdam:

Niet alleen Amsterdam, maar de gehele Metropoolregio groeit. Het totaal aantal hotelovernachtingen in de Metropoolregio stijgt met 14,7% (excl. Amsterdam) in 2019, een grotere stijging dan de stad Amsterdam zelf. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de Nederlandse overnachtingen, welke in de regio sterker stijgen dan in de stad (resp. 14,6% vs. 2,1%), maar ook door alle andere kernmarkten (muv België en het Verenigd Koninkrijk) waar het aantal overnachtingen in de regio procentueel sterker groeit dan in de stad.
Dit lijkt het beeld te bevestigen wat uit het ECM Visitor Report naar voren komt waarbij de bezoekers vanuit de stad meer naar de omliggende regio’s trekken om te overnachten.

De hotelovernachtingen in de gehele metropool, inclusief Amsterdam, neemt toe met 11,6% in 2019. Hierin stijgt het aantal overnachtingen geboekt door internationale bezoekers sterker dan het aantal Nederlandse overnachtingen (resp. 12,5% vs. 8,8%). Voornamelijk in de maand april is er een sterke stijging zichtbaar ten opzichte van 2018 in zowel binnen- als buitenlandse overnachtingen in de Metropoolregio (incl. Amsterdam) (resp. 20,8% en 19,9%). Dit wordt veroorzaakt door het Paseneffect. In 2019 viel Pasen in de meivakantie waardoor men veel langer aangesloten vrij was.

Passagiersontwikkeling:

In 2019 kwamen meer dan 15 miljoen buitenlandse passagiers aan op Schiphol. Dat is een kleine stijging van 1,8% ten opzichte van 2018. April tot en met oktober waren de drukste maanden, met gemiddeld bijna 1,4 miljoen passagiers per maand. Desondanks laten mei en augustus een kleine daling in buitenlandse passagiers zien ten opzichte van 2018. Het aantal passagiers aan boord van schepen bij de Passenger Terminal Amsterdam laten wel een flinke daling zien (-31% t.o.v. 2018), met totaal nog geen 300.000 passagiers in 2019. Deze daling heeft mogelijk te maken met de in 2019 nieuw ingevoerde toeristenbelasting voor cruiseschepen. Ter illustratie: de hoogste piek passagiers werd in 2019 bereikt in augustus met 65.500 passagiers, terwijl in 2018 deze piek een maand eerder kwam met 97.000 passagiers.

Activiteiten: museum- attractiebezoek

Over het algemeen stijgen zowel musea- als attractiebezoek in 2019 (resp. 5,3% en 6,5% t.o.v. 2018). Hoewel juni en augustus minder museumbezoekers trekt ten opzichte van 2018, zijn er juist 2 pieken te zien in juli en november. Ook bij de attractiebezoeken zien we eenzelfde soort trend. Waar in juni minder attractiebezoekers zijn ten opzichte van 2018 (-1,4%), kent juli juist een enorme piek (17,7%).

Barometer waarde
5,8%
Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 2,6% 4,9% 2,9% 6,3% 4,2%
Februari 9,6% 12,7% 4,1% 10,7% 8,6%
Maart 8,7% 7,9% 5,0% 15,7% 10,0%
April 7,1% 5,5% 2,7% 16,8% 8,9%
Mei 5,8% 0,6% -0,5% 10,9% 5,1%
Juni -0,7% -1,8% 1,9% 8,6% 3,2%
Juli 10,1% 11,3% 0,9% 8,5% 6,8%
Augustus -2,1% 2,6% -0,1% 9,2% 2,6%
September 4,2% -1,0% 2,0% 7,5% 4,2%
Oktober 4,3% -2,0% 0,7% 8,5% 4,1%
November 10,2% 6,8% 1,1% 9,7% 7,0%
December 7,9% -1,5% 3,0% 10,2% 6,5%
Totaal 5,4% 3,4% 1,8% 10,2% 5,8%
1e Kwartaal 7,1% 8,5% 4,0% 11,1% 7,7%
2e Kwartaal 4,2% 1,5% 1,3% 12,1% 5,7%
3e Kwartaal 3,6% 4,3% 0,9% 8,5% 4,5%
4e Kwartaal 7,3% 0,7% 1,5% 9,4% 5,7%