Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2022

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2022

vergelijken met
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Oostenrijk 1.000 6.000 9.000 23.000 21.000 18.000 19.000 22.000 119.000
België 6.000 27.000 45.000 45.334 41.333 32.333 45.332 43.334 285.666
Bulgarije 333 1.334 1.333 2.334 2.333 2.333 2.000 2.000 14.000
Kroatië 666 666 1.668 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 15.000
Cyprus 333 333 2.334 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 14.000
Tsjechië 333 2.333 5.334 8.334 7.333 6.333 8.000 8.000 46.000
Denemarken 1.000 5.000 12.000 22.000 15.000 11.000 30.666 13.667 110.333
Estland 333 333 1.334 2.334 2.333 2.333 2.000 1.000 12.000
Finland 333 1.333 4.334 10.000 9.000 9.000 11.000 6.000 51.000
Frankrijk 14.000 61.000 73.000 108.000 104.000 64.000 76.334 113.332 613.666
Duitsland 19.333 68.333 130.334 202.666 176.667 193.667 204.334 240.332 1.235.666
Griekenland 1.000 4.000 10.000 6.666 6.667 5.667 4.000 5.000 43.000
Hongarije 333 1.333 4.334 6.000 5.000 4.000 4.000 4.000 29.000
IJsland 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Ierland 4.000 24.000 36.000 27.000 26.000 26.000 28.000 29.000 200.000
Italië 8.667 30.667 58.666 76.666 62.667 51.667 57.667 120.666 467.333
Letland 668 666 666 1.666 1.667 1.667 2.000 1.000 10.000
Litouwen 333 1.333 2.334 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 17.000
Luxemburg 0 3.000 3.000 4.000 5.000 3.000 4.666 4.667 27.333
Malta 668 666 666 2.000 2.000 1.000 2.666 1.667 11.333
Nederland 91.667 166.667 259.666 271.000 276.000 270.000 319.666 305.667 1.960.333
Noorwegen 0 3.000 7.000 12.000 14.000 12.000 16.000 9.000 73.000
Polen 3.000 5.000 7.000 10.333 15.334 14.333 13.000 13.000 81.000
Portugal 2.000 8.000 14.000 15.000 10.000 13.000 7.667 10.666 80.333
Roemenië 2.000 4.000 7.000 13.000 11.000 8.000 8.666 7.667 61.333
Rusland 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 4.000 5.000 6.000 27.000
Slowakije 666 666 1.668 2.334 2.333 2.333 1.666 1.667 13.333
Slovenië 333 333 1.334 2.000 2.000 2.000 2.334 333 10.667
Spanje 12.667 28.667 42.666 52.000 39.000 42.000 54.334 79.332 350.666
Zweden 1.000 3.000 7.000 18.000 19.000 16.000 25.666 13.667 103.333
Zwitserland 2.000 11.000 19.000 48.000 36.000 33.000 36.000 32.000 217.000
Turkije 3.000 4.000 8.000 8.000 13.000 11.000 10.000 8.000 65.000
Oekraïne 3.000 4.000 5.000 6.000 10.000 7.000 10.666 6.667 52.333
Groot-Brittannië 6.333 45.333 116.334 180.000 175.000 187.000 171.334 182.332 1.063.666
Overige Europese markten 5.335 6.338 2.327 5.333 9.333 8.334 10.670 8.669 56.339
Europa 194.334 532.334 903.332 1.204.000 1.131.000 1.071.000 1.203.334 1.309.332 7.548.666
Brazilië 4.000 6.000 10.000 18.667 24.666 20.667 27.000 23.000 134.000
Canada 1.000 2.000 5.000 11.000 21.000 22.000 26.334 27.334 115.668
Verenigde Staten 10.000 20.000 74.000 146.333 180.333 219.334 213.334 183.333 1.046.667
Overige Amerikaanse markten 6.667 10.667 16.666 24.000 29.001 33.999 45.664 39.667 206.331
Amerika 21.667 38.667 105.666 200.000 255.000 296.000 312.332 273.334 1.502.666
China 2.000 1.000 2.000 4.667 3.667 9.666 6.000 6.000 35.000
India 2.000 4.000 6.000 8.667 10.667 13.666 13.667 10.667 69.334
Israël 1.667 6.667 19.666 22.000 25.000 30.000 31.334 30.334 166.668
Japan 668 666 666 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 15.000
Zuid-Korea 334 333 333 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 14.000
Taiwan 334 333 333 668 666 666 2.000 2.000 7.000
Overige Aziatische markten 6.997 12.001 28.002 25.998 51.000 43.002 75.331 67.333 309.664
Azië 14.000 25.000 57.000 65.000 95.000 103.000 134.332 123.334 616.666
Zuid-Afrika 1.000 1.000 3.000 3.333 4.333 6.334 8.666 5.667 33.333
Overige Afrikaanse markten 1.667 4.667 6.666 4.334 9.334 9.332 10.000 11.000 57.000
Afrika 2.667 5.667 9.666 7.667 13.667 15.666 18.666 16.667 90.333
Australië 0 1.000 3.000 6.000 8.000 20.000 31.000 28.000 97.000
Nieuw-Zeeland 0 0 0 666 666 2.668 4.000 3.000 11.000
Overige Oceaanse markten 1.000 1.000 1.000 1.334 1.334 332 332 334 6.666
Oceanië 1.000 2.000 4.000 8.000 10.000 23.000 35.332 31.334 114.666
Totaal buitenlands 142.001 437.001 819.998 1.213.667 1.228.667 1.238.666 1.384.330 1.448.334 7.912.664
Totaal binnenlands 91.667 166.667 259.666 271.000 276.000 270.000 319.666 305.667 1.960.333
  233.668 603.668 1.079.664 1.484.667 1.504.667 1.508.666 1.703.996 1.754.001 9.872.997
Afwijking tov totaal vorig jaar -1.024.916 -681.916 -463.920 -181.583 -132.583 -72.584 -29.918 -13.916 -325.167
Procentuele afwijking -81,4% -53,0% -30,1% -10,9% -8,1% -4,6% -1,7% -0,8% -20,9%