Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2022

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2022

vergelijken met
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel gasten in stadsgebied alleen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Oostenrijk 1.000 2.000 4.000 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 45.000
België 4.000 18.000 27.000 28.000 26.000 21.000 27.666 26.667 178.333
Bulgarije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 666 667 6.333
Kroatië 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 666 667 5.333
Cyprus 0 0 1.000 666 667 667 666 667 4.333
Tsjechië 0 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000
Denemarken 1.000 2.000 4.000 9.000 6.000 5.000 11.334 5.333 43.667
Estland 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 666 667 5.333
Finland 0 1.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.334 2.333 21.667
Frankrijk 7.000 29.000 34.000 46.334 46.333 31.333 34.000 49.000 277.000
Duitsland 10.333 36.333 59.334 87.666 80.667 85.667 90.667 101.666 552.333
Griekenland 1.333 1.333 3.334 2.334 2.333 2.333 2.000 2.000 17.000
Hongarije 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 12.000
IJsland 0 0 1.000 666 667 667 666 667 4.333
Ierland 2.000 10.000 15.000 11.000 11.000 12.000 11.000 12.000 84.000
Italië 3.000 12.000 23.000 28.000 25.000 22.000 21.334 40.332 174.666
Letland 334 333 333 666 667 667 666 667 4.333
Litouwen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Luxemburg 333 1.334 1.333 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.000
Malta 334 333 333 666 667 667 666 667 4.333
Nederland 57.667 103.667 143.666 141.667 144.666 139.667 161.000 148.000 1.040.000
Noorwegen 333 1.333 3.334 5.000 6.000 5.000 7.000 4.000 32.000
Polen 1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 7.000 6.000 6.000 35.000
Portugal 1.000 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000 3.000 4.000 30.000
Roemenië 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 24.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.666 1.667 9.333
Slowakije 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 666 667 5.333
Slovenië 0 0 1.000 666 667 667 1.000 0 4.000
Spanje 6.000 12.000 17.000 19.000 15.000 17.000 22.000 27.000 135.000
Zweden 1.000 1.000 3.000 7.000 8.000 8.000 10.666 5.667 44.333
Zwitserland 1.000 5.000 8.000 18.000 15.000 15.000 14.666 12.667 89.333
Turkije 1.000 2.000 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000 3.000 26.000
Oekraïne 1.333 1.333 2.334 3.000 5.000 3.000 5.000 3.000 24.000
Groot-Brittannië 3.000 20.000 49.000 71.333 74.333 79.334 72.334 74.332 443.666
Overige Europese markten 1.000 2.001 0 4.668 4.667 1.665 4.005 3.000 21.006
Europa 107.000 274.000 427.001 526.332 517.334 496.334 538.000 555.000 3.441.001
Brazilië 2.000 2.000 3.000 6.667 8.666 7.667 10.000 8.000 48.000
Canada 1.000 1.000 2.000 4.000 8.000 9.000 10.000 11.000 46.000
Verenigde Staten 5.000 10.000 32.000 60.000 79.000 91.000 89.668 77.666 444.334
Overige Amerikaanse markten 1.667 4.667 7.666 10.000 13.001 14.999 19.666 16.667 88.333
Amerika 9.667 17.667 44.666 80.667 108.667 122.666 129.334 113.333 626.667
China 1.000 1.000 1.000 2.333 2.333 4.334 3.000 3.000 18.000
India 667 667 1.666 3.000 4.000 5.000 5.000 4.000 24.000
Israël 1.000 3.000 6.000 7.000 8.000 10.000 10.667 9.667 55.334
Japan 334 333 333 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Zuid-Korea 334 333 333 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 7.000
Taiwan 334 333 333 334 333 333 666 667 3.333
Overige Aziatische markten 1.331 4.334 11.335 8.333 18.334 18.333 26.999 25.000 113.999
Azië 5.000 10.000 21.000 23.000 35.000 40.000 49.332 44.334 227.666
Zuid-Afrika 0 0 1.000 1.333 1.333 2.334 3.000 2.000 11.000
Overige Afrikaanse markten 1.000 2.000 3.000 1.667 4.667 3.666 4.334 4.333 24.667
Afrika 1.000 2.000 4.000 3.000 6.000 6.000 7.334 6.333 35.667
Australië 0 1.000 1.000 2.000 3.000 8.000 12.000 11.000 38.000
Nieuw-Zeeland 0 0 0 333 333 1.334 1.334 1.333 4.667
Overige Oceaanse markten 667 0 666 667 667 666 666 0 3.999
Oceanië 667 1.000 1.666 3.000 4.000 10.000 14.000 12.333 46.666
Totaal buitenlands 65.667 201.000 354.667 494.332 526.335 535.333 577.000 583.333 3.337.667
Totaal binnenlands 57.667 103.667 143.666 141.667 144.666 139.667 161.000 148.000 1.040.000
  123.334 304.667 498.333 635.999 671.001 675.000 738.000 731.333 4.377.667
Afwijking tov totaal vorig jaar -128.666 45.667 189.333 303.999 317.001 329.000 396.000 359.333 226.458,4
Procentuele afwijking -51,1% 17,6% 61,3% 91,6% 89,5% 95,1% 115,8% 96,6% 70,6%