Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2022

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2022

vergelijken met
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel gasten in stadsgebied alleen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Oostenrijk 1.000 2.000 4.000 8.000 8.000 7.000 30.000
België 4.000 18.000 27.000 28.000 26.000 21.000 124.000
Bulgarije 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Kroatië 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Cyprus 0 0 1.000 666 667 667 3.000
Tsjechië 0 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Denemarken 1.000 2.000 4.000 9.000 6.000 5.000 27.000
Estland 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finland 0 1.000 2.000 4.000 4.000 4.000 15.000
Frankrijk 7.000 29.000 34.000 46.334 46.333 31.333 194.000
Duitsland 10.333 36.333 59.334 87.666 80.667 85.667 360.000
Griekenland 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 11.000
Hongarije 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000
IJsland 0 0 1.000 666 667 667 3.000
Ierland 2.000 10.000 15.000 11.000 11.000 12.000 61.000
Italië 3.000 12.000 23.000 28.000 25.000 22.000 113.000
Letland 334 333 333 666 667 667 3.000
Litouwen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Luxemburg 333 1.334 1.333 2.000 2.000 2.000 9.000
Malta 334 333 333 666 667 667 3.000
Nederland 57.667 103.667 143.666 141.667 144.666 139.667 731.000
Noorwegen 333 1.333 3.334 5.000 6.000 5.000 21.000
Polen 1.333 2.333 3.334 4.000 6.000 7.000 24.000
Portugal 1.000 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000 23.000
Roemenië 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 18.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Slowakije 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Slovenië 0 0 1.000 666 667 667 3.000
Spanje 5.667 11.667 16.666 19.334 15.333 17.333 86.000
Zweden 1.000 1.000 3.000 7.000 8.000 8.000 28.000
Zwitserland 1.000 5.000 8.000 18.000 15.000 15.000 62.000
Turkije 1.000 2.000 3.000 3.000 5.000 5.000 19.000
Oekraïne 1.333 1.333 2.334 3.000 5.000 3.000 16.000
Groot-Brittannië 3.000 20.000 49.000 71.333 74.333 79.334 297.000
Overige Europese markten 1.333 2.334 0 4.668 4.667 1.665 14.667
Europa 107.000 274.000 426.667 526.332 517.334 496.334 2.347.667
Brazilië 2.000 2.000 3.000 6.667 8.666 7.667 30.000
Canada 667 667 1.666 4.333 8.333 9.334 25.000
Verenigde Staten 5.000 10.000 32.000 60.000 79.000 91.000 277.000
Overige Amerikaanse markten 2.000 5.000 8.000 9.667 12.668 14.665 52.000
Amerika 9.667 17.667 44.666 80.667 108.667 122.666 384.000
China 1.000 1.000 1.000 2.333 2.333 4.334 12.000
India 667 667 1.666 3.000 4.000 5.000 15.000
Israël 1.000 3.000 6.000 7.000 8.000 10.000 35.000
Japan 0 0 0 1.000 1.000 1.000 3.000
Zuid-Korea 334 333 333 1.000 1.000 1.000 4.000
Taiwan 334 333 333 334 333 333 2.000
Overige Aziatische markten 1.665 4.667 11.668 8.333 18.334 18.333 63.000
Azië 5.000 10.000 21.000 23.000 35.000 40.000 134.000
Zuid-Afrika 0 0 1.000 1.333 1.333 2.334 6.000
Overige Afrikaanse markten 1.000 2.000 3.000 1.667 4.667 3.666 16.000
Afrika 1.000 2.000 4.000 3.000 6.000 6.000 22.000
Australië 0 1.000 1.000 2.333 3.333 8.334 16.000
Nieuw-Zeeland 0 0 0 0 0 1.000 1.000
Overige Oceaanse markten 667 0 666 667 667 666 3.333
Oceanië 667 1.000 1.666 3.000 4.000 10.000 20.333
Totaal buitenlands 65.667 201.000 354.333 494.332 526.335 535.333 2.177.000
Totaal binnenlands 57.667 103.667 143.666 141.667 144.666 139.667 731.000
  123.334 304.667 497.999 635.999 671.001 675.000 2.908.000
Afwijking tov totaal vorig jaar -173.666 667 142.999 254.999 270.001 273.000 128.000
Procentuele afwijking -58,5% 0,2% 40,3% 66,9% 67,3% 67,9% 35,9%